07.03.2021

CIS – Cracow International School

Realizacja instalacji elektrycznej, niskonapięciowej oraz BMS.

06.03.2020

Centrum Kultury w Rudawie

Realizacja instalacji elektrycznej, niskonapięciowej oraz fotowoltaicznej.